Do you want to create free survey about:

Įvadas į GST režimą?

Or maybe something else?

Loading survey generator...

or use this template:

Įvadas į GST režimą

Išsamus Įvadas į GST režimą: Verslo ir vartotojų įžvalgos

1. Kiek Jums metų?

2. Ar esate girdėję apie GST (Goods and Services Tax) režimą?

3. Kokie šaltiniai Jums pateikia informaciją apie GST?

4. Kas Jus labiausiai domina apie GST režimą?

5. Ar manote, kad GST režimas yra naudingas verslui?

Would you like to work on this survey?

Startquestion is a free survey platform which allows you to create, send and analyse survey results.

6. Ar esate verslininkas?

7. Kokios problemos, Jūsų nuomone, gali kilti taikant GST režimą?

8. Ar esate kada nors susidūrę su GST problemomis?

9. Prašome paaiškinti savo patirtį su GST režimu (jei turite).

10. Ar sutinkate, kad GST režimas skatina ekonomikos augimą?

11. Ar yra kažkas, ką norėtumėte keisti GST režime?

12. Kaip dažnai Jūs susiduriate su GST režimo taikymu savo veikloje?

13. Kaip vertinate GST režimo supratimą Lietuvoje?

14. Kas, Jūsų nuomone, geriausiai padėtų gerinti supratimą apie GST režimą?

15. Ar dalyvavote kada nors GST susijusiuose mokymuose ar seminaruose?

16. Jeigu taip, kas labiausiai įsiminė per mokymus ar seminarus?

17. Kaip vertinate GST administravimą Lietuvoje?

18. Kurias iš šių mokestinių sistemų žinote?

19. Prašome paaiškinti, kokią naudą manote gaunantys iš GST režimo?

20. Ar manote, kad GST padeda mažinti šešėlinę ekonomiką?

Išsamus Įvadas į GST režimą: Apklausos Rezultatai ir Verslo Nauda

GST (Goods and Services Tax) režimas yra svarbi ekonomikos dalis, turinti įtakos daugeliui verslo sričių, vartotojų ir ekonomiškų sprendimų.
Apklausa, pavadinta Įvadas į GST režimą, buvo sukurta siekiant išsamiai suprasti, kaip GST veikia įvairias verslo sritis ir kaip žmonės suvokia šį mokestinį režimą Lietuvoje.

Apklausa prasideda klausimais apie respondentų amžių ir jų supratimą apie GST. Ar esate girdėję apie GST režimą klausimas yra vienas iš pagrindinių, siekiant išsiaiškinti, kiek žmonių yra žinančių apie šį mokestinį mechanizmą.

Toliau apklausoje klausiama apie šaltinius, iš kurių respondentai gauna informaciją apie GST. Tai apima internetinius puslapius, televiziją, radiją, draugus ir šeimą bei naujienų straipsnius. Šiame kontekste svarbu sakyti, kad žiniasklaida vaidina esminį vaidmenį informuojant visuomenę apie naujus mokestinius režimus ir jų veikimą.

Kaip ir bet kuris kitas apklausos tyrimas, ši apklausa apima ir atvirus klausimus, leidžiančius respondentams išsamiai išreikšti savo nuomonę. Kas Jus labiausiai domina apie GST režimą yra vienas iš tokių klausimų, kur respondentas gali pateikti detalius atsakymus, kurie gali būti naudingi tolesnei mokestinių reformų analizei.

Respondentai taip pat buvo klausiami, ar jie mano, kad GST režimas yra naudingas verslui. Tai padeda nustatyti, kiek žmonių mato šio mokestinio režimo teigiamą pusę, ir ar jie įžvelgia potencialius verslo privalumus, kuriuos gali suteikti GST.

Apklausoje taip pat siekiama išsiaiškinti, ar dalyviai yra verslininkai. Tai svarbu, nes verslininkų nuomonė apie mokestinį režimą gali labai skirtis nuo paprastų piliečių nuomonės. Ar esate verslininkas klausimas leidžia apklausos kūrėjams geriau suprasti, kokių tikslinių grupių nuomonė yra aktuali.

GST įvedimas gali sukelti įvairių problemų, todėl apklausoje buvo klausiama apie galimus iššūkius. Kokiomis problemomis, Jūsų nuomone, gali kilti taikant GST režimą klausimas leidžia respondentams pasirinkti iš administravimo problemų, didelės kainos, sukčių veiklos ir pajamų ataskaitų pateikimo.

Supratimas apie tai, ar respondentai susidūrė su GST problemomis, yra dar vienas svarbus aspektas. Ar esate kada nors susidūrę su GST problemomis klausimas padeda nustatyti, kaip dažnai žmonės susiduria su šio mokestinio režimo iššūkiais.

Rinkdami informaciją iš respondentų apie jų patirtį su GST, apklausos kūrėjai gauna vertingų įžvalgų apie realias problemas ir jų sprendimo būdus. Prašome paaiškinti savo patirtį su GST režimu yra atviras klausimas, leidžiantis dalyviams detaliai aprašyti savo patirtį.

GST režimo poveikis ekonomikos augimui yra dar viena svarbi tema. Ar sutinkate, kad GST režimas skatina ekonomikos augimą klausimu siekiama išsiaiškinti, kiek žmonių mano, kad GST gali padėti ekonomikos plėtrai.

Apklausoje taip pat teiraujamasi apie respondentų nuomonę, ar reikia keisti kažką GST režime. Ar yra kažkas, ką norėtumėte keisti GST režime klausimas leidžia dalyviams išreikšti savo nuomonės apie galimus patobulinimus.

Dažnumas, kuriuo respondentai susiduria su GST režimo taikymu savo veikloje, yra dar vienas svarbus aspektas. Kaip dažnai Jūs susiduriate su GST režimo taikymu savo veikloje klausimas leidžia nustatyti kasdienio naudojimo dažnumą.

Apklausoje taip pat teiraujamasi apie tai, kaip respondentai vertina GST režimo supratimą Lietuvoje. Kaip vertinate GST režimo supratimą Lietuvoje klausimas padeda nustatyti, kaip gerai žmonės supranta šį mokestinį mechanizmą.

Respondentams taip pat buvo klausiama, kokie švietimo būdai geriausiai padėtų gerinti supratimą apie GST. Kas, Jūsų nuomone, geriausiai padėtų gerinti supratimą apie GST režimą klausimas leidžia pasirinkti iš seminarų, internetinių mokymų, Gireno piešinių, informacinių lankstinukų ir socialinės medijos.

Ar dalyvavote kada nors GST susijusiuose mokymuose ar seminaruose klausimu siekiama išsiaiškinti, kiek žmonių aktyviai domėjosi mokymais ir seminarais apie GST.

Dalyvavimo mokymuose vertės supratimas yra dar vienas svarbus aspektas. Jeigu taip, kas labiausiai įsiminė per mokymus ar seminarus klausimas leidžia respondentams detaliai aprašyti, kas labiausiai įsiminė per mokymus arba seminarus.

Apklausoje taip pat teiraujamasi apie respondentų nuomonę apie GST administravimą. Kaip vertinate GST administravimą Lietuvoje klausimas padeda nustatyti, kaip respondentai vertina administravimo kokybę.

Galiausiai, respondentai buvo klausiami apie kitas mokestines sistemas, kurias jie žino. Kurias iš šių mokestinių sistemų žinote klausimas padeda įvertinti, kiek respondentai yra susipažinę su kitomis mokestinėmis sistemomis.

Apklausoje siekta išsiaiškinti, kokią naudą respondentai mano gaunantys iš GST režimo. Prašome paaiškinti, kokią naudą manote gaunantys iš GST režimo atviras klausimas leidžia respondentams išreikšti savo supratimą apie naudą.

Pabaigoje apklausoje teiraujamasi, ar GST padeda mažinti šešėlinę ekonomiką. Ar manote, kad GST padeda mažinti šešėlinę ekonomiką klausimas padeda nustatyti, ar respondentai mano, kad šis mokestinis režimas yra veiksmingas kovojant su šešėline ekonomika.

Įvadas į GST režimą apklausa suteikia vertingų įžvalgų apie žmonių supratimą, patirtį ir nuomonę apie šį mokestinį režimą. Tai padeda verslui ir politikos formuotojams geriau suprasti poreikius ir iššūkius, susijusius su GST.