LOGIKA, PŘIZPŮSOBENÍ A ATRIBUTY RESPONDENTŮ

Zaujměte respondenta přizpůsobením obsahu průzkumu a položením pouze nezbytných otázek

Logika zobrazení otázek

Zvyšte relevanci vašich průzkumů díky dynamické logice zobrazení otázek. Položte podrobnější otázky na základě předchozích odpovědí respondentů, což umožní získat cílenější a relevantnější informace.

Segmentace výsledků na základě atributů

Zahrňte do průzkumů atributy respondentů, jako jsou stav, preferované produkty nebo zákaznický status, a poté segmentujte odpovědi na základě těchto údajů pro detailnější analýzu a porozumění.

Výpočet skóre pro každého respondenta

Přiřaďte body k jednotlivým odpovědím a vypočítejte skóre pro každého respondenta. Výsledky můžete prezentovat v několika kategoriích, což umožní lepší interpretaci dat.

Personalizace obsahu

Použijte jména respondentů pro personalizaci obsahu průzkumu. Tato drobná změna může významně zvýšit míru dokončení a zapojení respondentů.

Logika vynechávání otázek

Pokud respondent uvede, že nezná dané téma, vynechte následující podrobné otázky a případně ho přesměrujte na konec průzkumu. Tím ušetříte jejich čas a zlepšíte celkový zážitek.

Logika otázek založených na atributech

Zobrazujte různé otázky různým skupinám respondentů na základě jejich atributů. Tento přístup umožňuje přizpůsobit průzkumy konkrétním potřebám a zajímavostem různých skupin.

Personalizovaný text na konci průzkumu

Nabídněte respondentům personalizovaný komentář nebo poděkování na základě jejich odpovědí po dokončení průzkumu. Tento personalizovaný přístup posiluje vztah s respondenty a zvyšuje pocit ocenění.

Přidání kontextu

Integrujte specifické informace z vašeho systému do průzkumu, jako jsou detaily o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, což poskytuje respondentům relevantní kontext pro jejich odpovědi.

Zaujměte respondenta přizpůsobením obsahu průzkumu a položením pouze nezbytných otázek

Vyzkoušet zdarma strzałka w prawo strzałka w prawo ikonka koła ikonka koła

Důvěřují nám