VĚDOMOSTNÍ TESTY & PRŮZKUMY S BODY

Přiřaďte k odpovědím body, vytvářejte pokročilé vědomostní testy, kvízy nebo testy osobnosti

Create the type of test you'd like to

Ohodnocení odpovědí

Vytvořte efektivní systém hodnocení odpovědí přiřazením bodů, což vám umožní měřit úroveň znalostí a schopností respondentů. Tento přístup je ideální pro testování a kvízy.

Ask your employees for feedback

Časové limity pro vyplnění

Nastavte časový limit pro vyplnění celého testu nebo jednotlivých otázek, čímž zvyšujete výzvu a realističnost testovacího prostředí.

Výpočet finálního výsledku

Automatizovaně vypočítejte finální skóre respondentů a rozhodněte, zda jim výsledky ihned zobrazíte. Toto umožňuje rychlou zpětnou vazbu a efektivní generování reportů.

Losování otázek z databáze

Pro větší variabilitu a spravedlnost testů vybírejte otázky náhodně z předem připraveného poolu, takže každý respondent obdrží unikátní soubor otázek.

Náhodné pořadí zobrazení

Zvyšte objektivitu testu zobrazováním otázek a odpovědí v náhodném pořadí. Toto znemožňuje předvídatelnost a podvádění.

Hodnocení různých oblastí

Přiřaďte odpovědi k specifickým oblastem, jako jsou vedení, motivace a komunikace, a vypočítejte oddělená skóre pro lepší analýzu a porozumění.

Personalizované doporučení

Na základě výsledků průzkumu poskytněte respondentům personalizované interpretace a doporučení pro další kroky. Toto může být prezentováno přímo v průzkumu nebo odesláno emailem.

Přiřaďte k odpovědím body, vytvářejte pokročilé vědomostní testy, kvízy nebo testy osobnosti

Vyzkoušet zdarma strzałka w prawo strzałka w prawo ikonka koła ikonka koła

Důvěřují nám