ikonka ekranu
ikonka tabletu
ikonka mobile

Průzkum kvality služeb

V dnešním vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí je pro dosažení úspěchu zásadní upřednostnit výjimečnou kvalitu služeb.

Použijte tuto šablonu strzałka w prawo strzałka w prawo Všechny šablony strzałka w prawo strzałka w prawo

Jedním z účinných nástrojů, které mohou společnosti využít k dosažení tohoto cíle, jsou dotazníky kvality služeb. Tyto dotazníky mohou poskytnout cenné informace o vnímání zákazníků, které mohou podnikům pomoci identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.

V této příručce se budeme zabývat významem dotazníků kvality služeb a uvedeme příklady dotazníků spokojenosti zákazníků, které vám pomohou vytvořit efektivní dotazník.

Co je to dotazník kvality služeb?

Průzkum kvality služeb je typem průzkumu spokojenosti zákazníků. Slouží jako strukturovaný nástroj pro zjišťování a vyhodnocování úrovně spokojenosti zákazníků při kontaktu s vašimi produkty, službami nebo zástupci zákaznického servisu.

Jedná se o účinnou metodu, která umožňuje získat cenné poznatky o vnímání zákazníků, určit oblasti, které je třeba zlepšit, a nakonec vylepšit celkovou zákaznickou zkušenost.

Proč používat dotazník kvality služeb?

 • Měření spokojenosti zákazníků:

Dotazníky kvality služeb umožňují zjistit, jak jsou vaši zákazníci spokojeni s vašimi produkty nebo službami. Pochopení úrovně jejich spokojenosti je klíčové pro udržení loajální zákaznické základny.

 • Identifikace oblastí pro zlepšení:

Prostřednictvím podrobné zpětné vazby můžete určit konkrétní oblasti, ve kterých mohou být vaše služby nedostatečné. Tento poznatek vám umožní provést cílená zlepšení a v konečném důsledku zvýšit celkovou kvalitu vašich služeb.

 • Konkurenční výhoda:

Důsledným poskytováním výjimečných služeb na základě zpětné vazby od zákazníků můžete získat konkurenční výhodu. Spokojení zákazníci se s větší pravděpodobností stanou zastánci značky a doporučí vaši firmu ostatním.

 • Rozhodování založené na datech:

Dotazníky kvality služeb poskytují kvantitativní údaje, které mohou být vodítkem při rozhodování. Tyto údaje mohou mít zásadní význam pro stanovení priorit a efektivní přidělování zdrojů.

Jak měříte kvalitu služeb?

Měření kvality služeb prostřednictvím průzkumů je nedílnou součástí pochopení a zvyšování spokojenosti zákazníků. Průzkumy kvality služeb přinášejí cenné poznatky o zkušenostech zákazníků, které pomáhají identifikovat oblasti pro zlepšení a zdokonalit nabídku produktů.

Tento článek je komplexním průvodcem efektivním měřením kvality služeb prostřednictvím průzkumů. Poznatky, které zde sdílíme, nabízejí podrobné porozumění technikám nezbytným ke shromažďování přesných a použitelných údajů pro zlepšení kvality služeb.

1. Určete si cíle průzkumu:

Před vytvořením průzkumu kvality služeb definujte své cíle. Jaké konkrétní aspekty kvality služeb chcete měřit? Zajímá vás celková spokojenost, konkrétní body zákaznické cesty (např. zkušenosti s obsluhou) nebo konkrétní aspekty vašich produktů či služeb? Jasné cíle budou vodítkem pro návrh průzkumu.

2. Zvolte správnou metodu průzkumu:

Rozhodněte se pro formát průzkumu, který nejlépe vyhovuje vašim cílům a cílové skupině. Mezi běžné možnosti patří online průzkumy, e-mailové průzkumy, telefonické rozhovory nebo osobní dotazníky. Výběr by měl odpovídat vaší cílové demografické skupině a povaze vašeho podnikání.

3. Zvolte vhodné metriky:

Určete metriky nebo měřítka, která budete používat k měření kvality služeb. Mezi běžné metriky patří:

 • Net Promoter Score (NPS): Máte loajální zákazníky? Můžete ho změřit otázkou: „Jaká je pravděpodobnost, že doporučíte naši společnost svému příteli nebo kolegovi?“.
 • Skóre spokojenosti zákazníků (CSAT): Hodnotí celkovou spokojenost tím, že požádá zákazníky, aby ohodnotili své zkušenosti na stupnici (např. 1-5 nebo 1-10).
 • Hodnocení úsilí zákazníků (CES): Měří snadnost řešení problémů nebo dokončení úkolů s vaší společností.
 • Likertovy škály: Tyto stupnice umožňují zákazníkům hodnotit jejich zkušenosti na škále, například od „velmi nespokojen“ po „velmi spokojen“.

4. Vytvořte jasné a relevantní otázky:

Vypracujte otázky, které jsou stručné, srozumitelné a přímo souvisejí s vašimi cíli. Nezapomeňte zahrnout otevřené otázky, které vybízejí zákazníky k poskytnutí podrobné zpětné vazby. Zvažte použití klíčových slov, jako jsou „otázky týkající se zpětné vazby od zákazníků“, abyste podpořili konkrétní odpovědi.

5. Přizpůsobení průzkumu:

Přizpůsobte svůj průzkum tak, aby odrážel váš obor, značku a specifické body kontaktu se zákazníky. Personalizace může vést ke smysluplnějším odpovědím. Pokud například působíte v pohostinství, ptejte se na kvalitu procesu odbavení nebo čistotu pokojů.

6. Zajištění dostupnosti průzkumu:

Usnadněte přístup k dotazníku a jeho vyplnění. Pokud se jedná o online průzkum, zajistěte, aby byl vhodný pro mobilní zařízení a kompatibilní s různými zařízeními a prohlížeči. To je v souladu s konceptem „snahy zákazníka“ – čím snazší je pro zákazníky průzkum provést, tím větší je pravděpodobnost, že se ho zúčastní.

7. Stanovte strategii odběru vzorků:

Určete velikost vzorku a způsob distribuce průzkumu. Náhodný výběr může poskytnout reprezentativní skupinu respondentů. Zajistěte, aby vzorek zahrnoval různorodé zákazníky, abyste zachytili široké spektrum zkušeností.

8. Na načasování záleží:

Zvažte, kdy posíláte průzkumy spokojenosti zákazníků. Měly by být odeslány krátce po interakci zákazníka s vaší společností, ať už je to bezprostředně po hovoru s podporou nebo krátce po nákupu. Čerstvé zkušenosti s větší pravděpodobností přinesou přesné odpovědi.

9. Analyzujte a reagujte na zpětnou vazbu:

Po shromáždění odpovědí z průzkumu analyzujte data, abyste zjistili trendy a oblasti, které je třeba zlepšit. Věnujte pozornost klíčovým slovům a frázím uvedeným v otevřených odpovědích, abyste získali hlubší vhled do nálad zákazníků. Na základě zpětné vazby proveďte potřebné změny ke zvýšení kvality služeb.

10. Neustálé zlepšování:

Měření kvality služeb je nepřetržitý proces. Pravidelně provádějte průzkumy a sledujte změny spokojenosti zákazníků v čase. Zpětnou vazbu využijte k neustálému přizpůsobování a vývoji svých strategií.

Dodržováním těchto kroků můžete efektivně měřit kvalitu služeb pomocí průzkumů a využít sílu zpětné vazby od zákazníků ke zlepšení zákaznické zkušenosti a podpoře obchodního růstu.

Vytvoření dotazníku kvality služeb: Příklad:

Nyní se vrhneme na příklad dotazníku kvality služeb.

Mějte na paměti, že otázky, které zahrnete, by měly odpovídat vašim obchodním cílům a konkrétním aspektům kvality služeb, které chcete měřit. Zde je vzorový dotazník:

Dotazník kvality služeb

Ohodnoťte prosím svou spokojenost s následujícími aspekty našich služeb na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 znamená velmi nespokojen a 5 velmi spokojen.

Kvalita produktu/služby

 • Jak jste spokojeni s kvalitou našeho výrobku/služby?

Doba odezvy

 • Byli jsme schopni rychle vyřešit vaše dotazy nebo obavy?

Profesionalita personálu

 • Projevoval náš personál při vaší komunikaci s našimi zaměstnanci (týmem zákaznického servisu nebo zástupcem zákaznického servisu) profesionalitu a zdvořilost?

Komunikace

 • Jak hodnotíte srozumitelnost a efektivitu naší komunikace?

Řešení problémů

 • Podařilo se nám vyřešit nějaké problémy nebo stížnosti k vaší spokojenosti?

Poměr cena/výkon

 • Máte pocit, že jste za zaplacenou cenu obdrželi hodnotu?

Celková spokojenost

 • Jak jste celkově spokojeni s našimi službami na stupnici od 1 do 5?

Další připomínky

 • Uveďte prosím jakékoli další připomínky nebo návrhy na zlepšení.

Pomocí našeho generátoru průzkumů s umělou inteligencí můžete během několika minut vytvořit více otázek pro průzkum spokojenosti zákazníků.

Tipy pro sestavení efektivního dotazníku

Buďte struční:

Lidé vyplní dotazník s větší pravděpodobností, pokud není příliš dlouhý. Zaměřte se na nejkritičtější aspekty kvality služeb.

Používejte jasný jazyk:

Ujistěte se, že jsou vaše otázky snadno srozumitelné, abyste předešli nesprávné interpretaci.

Zahrňte otázku s otevřeným koncem:

Otevřená otázka umožňuje respondentům poskytnout kvalitativní zpětnou vazbu, která může poskytnout cenné poznatky.

Náhodné otázky:

Chcete-li snížit zkreslení odpovědí, zvažte náhodné pořadí otázek.

Pilotní test:

Před spuštěním dotazníku jej otestujte s malou skupinou, abyste zjistili případné problémy nebo matoucí prvky.

Vytvoření dotazníku kvality služeb je cenným krokem ke zvýšení kvality služeb vaší firmy.

Systematickým měřením spokojenosti zákazníků a shromažďováním zpětné vazby můžete na základě dat provádět zlepšení, která povedou k vyššímu udržení zákazníků, zvýšení loajality ke značce a získání konkurenční výhody ve vašem oboru.

Přizpůsobte svůj dotazník tak, aby odpovídal vašim konkrétním cílům, a buďte vždy otevřeni jeho úpravám podle toho, jak se vyvíjí vaše podnikání a mění se očekávání zákazníků.

Pokud chcete vidět další průzkumy zpětné vazby od zákazníků – šablony CX nebo…

Vytvořte si bezplatný účet Startquestion a sbírejte poznatky

Důvěřuje nám více než 5 000 klientů:

Doporučují nás:

Ve naší organizaci využíváme Startquestion nejen pro průzkumy zkušeností kandidátů a zapracování nových zaměstnanců, ale také zkoumáme školení, interní schůzky a spolupráci mezi náboráři a manažery. Nástroj je uživatelsky přívětivý a jednoduchý na používání. Během posledních několia měsíců jsme výrazně zlepšili schopnost sbírat zpětnou vazbu od zaměstnanců.

Wiktoria Wolszczak

Recruitment Specialist v OBI

Klíčem k úspěchu projektu Hlasu zákazníka je integrace interních systémů klienta s online výzkumným softwarem. První zkušenost s systémem byla tak povzbuzující, že Medicover Polsko se rozhodl převést veškerý prováděný výzkum na platformu Startquestion.

Beata Dąbrowska

Koordinátor výzkumu trhu a analýz v Medicover Polsko