Vytvářejte produkty, které vaši uživatelé potřebují

Vyzkoušejte naše možnosti pro důležitou zpětnou vazbu na vašich webových stránkách. Získejte zpětnou vazbu od správných uživatelů ve správný čas a ve správném kontextu – přesně v okamžiku, kdy s vaším webem pracují.

Chcete raději mluvit o nabídce? Rezervovat demo ukázku

Dobrá uživatelská zkušenost začíná správnými otázkami

Pochopte své uživatele

Nevytvářejte plán podle toho, co si myslíte vy, ale podle toho, co si myslí uživatelé. A jediný způsob, jak to zjistit, je zeptat se jich.

Přestaňte vyrábět produkty, které nikdo nepotřebuje

Zpětná vazba od uživatelů vám pomůže stanovit priority projektů a vybrat pouze ty funkce, které přinášejí skutečnou hodnotu. Díky diskusím zúčastněných stran získáte silnější argumenty.

Zjistěte silné a slabé stránky svého produktu

Co je třeba zlepšit, aby si vás zákazníci vybrali místo konkurence? Poznejte nejoblíbenější funkce a oblasti, které je třeba zlepšit.

Využijte přístup „Buduj – Měř – Uč se“

Průzkum uživatelů je prvním krokem k zavedení procesu učení do vaší organizace. Experimentujte, sbírejte zpětnou vazbu a na základě skutečných výsledků ji opakujte.

Zjistěte nejdůležitější informace o svém produktu a uživatelích:

 • Jak jsou uživatelé spokojeni s vaším produktem? Získejte přehled o jejich celkovém vnímání.
 • Co brání uživatelům v přihlášení nebo plném využití produktu? Identifikujte a odstraňte tyto bariéry.
 • Proč uživatelé nezůstávají po vyzkoušení zkušební verze? Pochopit jejich důvody vám pomůže zlepšit přechod na placenou verzi.
 • Dosáhli jste s vaším produktem optimálního souladu s potřebami a přáními uživatelů? Ověřte si, zda vaše nabídka odpovídá tržním potřebám.
 • Jaké další studie použitelnosti byste měli provést, aby jste lépe porozuměli interakcím uživatelů s vaším produktem?
 • Je váš produkt snadno použitelný a jsou všechny jeho funkce uživatelsky přívětivé? Získejte přímou zpětnou vazbu od uživatelů.
 • Jak byste měli organizovat a prioritizovat produktové funkce a experimenty, aby byly v souladu s potřebami a očekáváními uživatelů?

Startquestion – jeden nástroj pro sběr a analýzu hlasů uživatelů prostřednictvím snadných a výkonných průzkumů

Ptejte se, jak chcete: Prostřednictvím webových stránek nebo e-mailu

Provádějte cílené průzkumy na libovolné stránce nebo provádějte transakční studie – zasílejte e-maily po klíčových produktových událostech.

Jeden kód, který vládne všem

Svůj výzkum můžete kdykoli spustit bez pomoci IT nebo externí agentury. Doba od nápadu k první odpovědi může být jen několik minut.

Stačí pouze jednorázově nainstalovat skript Startquestion na vaše webové stránky a můžete začít!

Laserově přesná kritéria cílení na základě atributů uživatele nebo chování webu

Využijte uživatelské vlastnosti nebo chování na webu pro cílení vašeho průzkumu. Zobrazujte průzkum na základě navštívených stránek, času stráveného na webu nebo použití pravidel JavaScriptu. Klaďte otázky konkrétním skupinám uživatelů, jako jsou placení zákazníci nebo ti ve zkušebním období, nebo pošlete NPS průzkumy po opuštění webu.

Integrujte s vaším balíčkem produktů

Automatizujte odesílání průzkumů na základě vlastních událostí, přeposílejte výsledky do vaší databáze nebo CRM a sdílejte důležitou zpětnou vazbu na Slacku. Nastavte to jednou a nechte automatizaci pracovat za vás.

Startquestion oceňují uživatelé po celém světě

Jak provádět průzkumy produktů?

Provádění průzkumů produktů je klíčové pro pochopení potřeb a zkušeností uživatelů. Startquestion nabízí dva efektivní způsoby, jak získat zpětnou vazbu:

Dotazník zaslaný na e-mail:

 • Vytvořte automatické transakční kampaně pro uživatele, kteří provedli určité akce, jako je například přihlášení k testování.
 • Použijte automatické upomínky, aby se zvýšila míra odpovědí.
 • Využijte připravené šablony průzkumu produktu pro snadnou implementaci.
 • Přizpůsobte šablonu pozvánky a URL adresy průzkumu dle vašich potřeb.
 • Automaticky odesílejte výsledky průzkumu do dalších nástrojů, jako je váš CRM, pro lepší integraci dat.

Dotazník (widget) na webu:

 • Získejte zpětnou vazbu v reálném čase přímo v kontextu používání vašeho produktu.
 • Rychlá a snadná implementace a spuštění průzkumu.
 • Dosáhněte vyšší míry odpovědí díky bezprostřední interakci s uživateli.
 • Rozhodněte se, koho a kde na vašem webu se ptát, aby byla zpětná vazba co nejrelevantnější.
 • Stejně jako u e-mailových průzkumů, i zde můžete automaticky odesílat výsledky do jiných nástrojů, jako je váš CRM.
Více o průzkumech na webu strzałka w prawo strzałka w prawo

Vytvořte si bezplatný účet na Startquestion

FAQ